Accés d'ús exclusiu per als col·legiats i col·legiades dels Col·legis Oficials de Metges de Catalunya.
Per a accedir-hi ho pot fer:


Avís Legal
El col·legiat sol·licitant expressament autoritza que el seu Col·legi de Metges comuniqui al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya les dades relatives al nom, cognoms, núm. de col·legiat per a la seva identificació i per validar així l'accés al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Aquestes dades així com les relatives a l'ús del Registre que es faci en cada accés seran introduïdes en un fitxer automatitzat del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat de donar-li el servei d'accés al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Sanitat i Seguretat Social, a través de la Administració Oberta Electrònica de Catalunya, als quals seran comunicades per conèixer l'accés al Registre d'acord amb l'article 6.2 del Decret 175/2002, de 25 de juny.

Podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a la Secretaria Operativa del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona).


Accés al DOGC núm. 3665 (27/06/2002): Decret 175/2002, de 25/07, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.

Model propi de Document de Voluntats Anticipades. Aquest document neix d'un procés d'elaboració multidisciplinar, amb la voluntat d'oferir una eina entenedora i útil per a tothom, basada fonamentalment en la relació de confiança metge-pacient.


   Amb el suport de MediTecnologia
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Col·legi Oficial de Metges de Girona Col·legi Oficial de Metges de Lleida Col·legi Oficial de Metges de Tarragona