En el marc del desenvolupament d'iniciatives que apropin els metges al món d'Internet i els dotin d'eines que puguin donar solucions a les seves necessitats professionals i personals, els quatre Col·legis de Catalunya ofereixen certificats digitals per a tots els col·legiats.

Un certificat digital és un identificador únic que garantitza:
- La identitat i la capacitat de l'emissor i del receptor d'un missatge o transacció electrònics
- La confidencialitat del contingut de la tramesa
- La integritat de la transacció
- El no repudi (irrefutabilitat) dels compromisos adquirits per via electrònica

Un certificat digital permet al seu titular:

- Identificar-se davant tercers
- Firmar documents electrònicament
- Evitar la suplantació de la identitat
- Protegir la informació transmesa
- Garantitzar la integritat de la comunicació entre les parts

Sol·liciti el seu certificat digital posant-se en contacte amb el seu Col·legi.
 
   
 
Amb el suport de MediTecnologia
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Col·legi Oficial de Metges de Girona Col·legi Oficial de Metges de Lleida Col·legi Oficial de Metges de Tarragona